Jak získat městskou kartu

Postup získání žádanky

Před podáním žádanky

 • žadatel se seznámí s Podmínkami pro používání karty
 • vyplní osobní údaje na žádance
 • opatří si 1 fotografii průkazového formátu 3,5 x 4,5 cm (fotografie mu bude vrácena spolu s hotovou kartou)

Podání žádanky

 • žadatel se dostaví se žádankou a fotografií na jednu z prodejen DPmHK
 • předloží občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti ke kontrole osobních údajů
 • uhradí manipulační poplatek za vystavení karty ve výši 95 Kč
 • obdrží a pečlivě uschová útržek žádanky s přiděleným pořadovým číslem, datem podání žádanky a datem, od kdy je možno si kartu na stejné prodejně vyzvednout

Převzetí hotové karty

 • počínaje stanoveným datem k vyzvednutí karty se žadatel dostaví s ústřižkem žádanky na příslušné výdejní místo k převzetí karty
 • zkontroluje správnost údajů na kartě a podepíše její převzetí
 • cestující může kartu ihned nabít časovou jízdenkou s platností dle platného tarifu nebo může uložit i prostředky na tzv. elektronickou peněženku k úhradě jednotlivého jízdného v rozmezí od 50 do 4000 Kč
 • nárok na zlevněné jízdné prokáže cestující příslušným dokladem (k vyzvednutí na prodejnách nebo ke stažení viz položka Dokumenty ke stažení v této sekci nebo jiný doklad např. ze školy - ISIC, IN-karta ČD apod. )
 • držiteli karty bude vystaven doklad o nabití, který je třeba uschovat pro případnou reklamaci 

Městská karta na počkání

Po telefonickém objednání na tel. č.  495 089 274 bude žadateli v zákaznickém centru DP, ul. Pouchovská 153 v Hradci Králové na počkání vyrobena Městská karta. Žadatel se domluví na konkrétním čase, kdy se dostaví na zákaznické centrum, kde se mu po vyplnění žádosti, předložení dokladu totožnosti a fotografie v průběhu 10-15 minut vyrobí nová karta. Bez předběžného objednání zatím není v našich možnostech vyrábět nové karty na počkání. Cena za expresní zhotovení karty je dle platného ceníku. Na počkání lze vyrobit pouze první kartu, nikoliv duplikát karty jednoho držitele.

Rychlý kontakt

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.,
Pouchovská 153,
500 03 Hradec Králové
IČ: 252 67 213
Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1625, den zápisu 1. 4. 1997.

Tel.: +420 495 089 111,
Fax: +420 495 544 455,
Kontaktní formulář

Ikonka Mapy.cz Logo města Hradce Králové Facebook icon Facebook

Logo Sdružení dopravních podniků ČR

GPS: 50°13'11.282"N, 15°50'27.581"E